Volontiranje u Parkovima Hrvatske

hr  en  
Asistent-edukator na brijunskim “Šišmišarijama” Asistent-edukator na brijunskim “Šišmišarijama”

Šišmiši se ne zapliću u kosu – to sigurno znate! No, ono što možda ne…  Asistent-edukator na brijunskim “Šišmišarijama”