Održane dioničke radionice u okviru Plana upravljanja područjima Dinara i Cetina

18.01.2022.

U Sinju i Kninu održane prve dioničke radionice za izradu plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000

Dana 13. i 14. siječnja 2022. godine u Sinju i Kninu su održane prve dioničke radionice za izradu plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000: Park prirode Dinara, Spomenik prirode Vrela Cetine, Značajni krajobraz Ruda, Cetina HR1000029 (izuzev dijela koji se preklapa s HR2000929 Rijeka Cetina -kanjonski dio), Dinara HR1000028, Dinara HR5000028, Novkovići-Bošnjakuša HR2001344, Krčić HR2000917, Područje oko Velike Ćulumove pećine HR2000020, Izvorišni dio Cetine s Paškim i Vrličkim poljem HR2001314, Srednji tok Cetine s Hrvatačkim i Sinjskim poljem HR2001313, Ruda HR2000936, Grab HR2001395, Izvor Grab HR2001201.

Plan upravljanja ovih područja vodi se pod skraćenim nazivom “Plan upravljanja 6001-1: Dinara i Cetina”. Fokus dioničke radionice bio je na definiranju vrijednosti i prijetnji područja te izradi prijedloga vizije. Ovaj plan upravljanja izrađuje se u okviru projekta Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja „Razvoj okvira za upravljanje područjima ekološke mreže Natura 2000“.

Planovi upravljanja ekološke mreže Natura 2000, izrađeni participativnim pristupom uz sudjelovanje dionika i lokalne zajednice, smjer su koji osigurava očuvanje prirode i održivi razvoj područja, a aktivnosti iz budućih planova upravljanja moći će se financirati iz fondova Europske unije.

Refresh
vrh stranice