Parkovi Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja određuje strateške smjerove, razvija programe i planove održivog razvoja društva na načelu zelenog i kružnog gospodarstva u cilju preobrazbe u pravedno i prosperitetno društvo s resursno učinkovitim i konkurentnim gospodarstvom, osiguravajući klimatsku neutralnost, očuvanje i održivo korištenje prirodnih resursa.

Zaštita okoliša i prirode ubraja se među najzahtjevnije aktivnosti koje zadiru u sve aspekte organizacije ljudskog društva. Donošenjem Nacionalne strategije održivog razvoja, Ministarstvo je postalo točka koordinacije za teme održivog razvoja na nacionalnoj razini te koordinator multilateralnih okolišnih sporazuma i globalnih pitanja održivog razvoja na međunarodnoj razini.

Za više detalja, pogledajte web-stranicu Ministarstva.

 

Program Ujedinjenih naroda za razvoj

 

Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) globalna je razvojna mreža Ujedinjenih naroda koja djeluje u 177 zemalja i teritorija s misijom koja se može sažeti u jednostavnu izjavu: „Ne zanemarimo nikoga.“ UNDP je u Hrvatskoj prisutan od 1996. godine te je posvećen nizu razvojnih potreba, uključujući unapređenje uvjeta života i ekonomskih prilika u ruralnim i teško pristupačnim područjima te područjima pogođenima ratom; promicanje energetske učinkovitosti i zaštite okoliša; zagovaranje potpune socijalne uključenosti osoba s invaliditetom, manjina i drugih ranjivih društvenih skupina; te jačanje pravosuđa i društvene sigurnosti. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, UNDP stavlja naglasak s razvojnih projekata unutar zemlje na predstavljanje i prenošenje hrvatskih iskustava i ekspertize drugim zemljama.

 

Globalni fond za okoliš

 

Globalni fond za okoliš (GEF) osnivač je projekta PARCS. Osnovan uoči Summita o Zemlji u Riju 1992. godine, Globalni fond za okoliš nastoji rješavati najhitnije probleme našeg planeta koji se odnose na zaštitu okoliša. Od svog osnutka do danas, GEF je raznim partnerima dodijelio 14,5 milijardi USD bespovratnih sredstava, osiguravši povrh toga i 75,4 milijardi USD dodatnih sredstava za gotovo 4.000 projekata. GEF je središnji dio međunarodnih partnerskih napora usmjerenih na rješavanje globalnih okolišnih pitanja u 183 zemlje, uključujući međunarodne institucije te organizacije civilnog društva i privatnog sektora.

GEF se u aktivnostima oslanja na osamnaest provedbenih partnera: to su Azijska banka za razvoj (ADB), Afrička banka za razvoj (AFDB), Latinoamerička banka za razvoj (CAF), organizacija Conservation International (CI), Južnoafrička razvojna banka (DBSA), Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Ured za vanjsku gospodarsku suradnju – Ministarstvo zaštite okoliša Kine (FECO), Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO), organizacija Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), Međuamerička razvojna banka (IDB), Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj (IFAD), Međunarodni savez za očuvanje prirode (IUCN), Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP), Program Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP), Organizacija Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj (UNIDO), Zapadnoafrička razvojna banka (BOAD), Grupacija Svjetske banke (WBG), Svjetski fond za zaštitu prirode u SAD-u (WWF).


Osvježi sadržaj
vrh stranice