OPĆI UVJETI KORIŠTENJA INTERNET TRGOVINE „PARKOVI HRVATSKE“

 

Uvodne odredbe

Ovi Opći uvjeti korištenja Internetske stranice (dalje u tekstu: Uvjeti) propisuju uvjete i pravila za krajnje korisnike (dalje u tekstu: Korisnici ili Korisnik). Korištenjem Internetske stranice Korisnici iskazuju da se slažu s ovim Uvjetima te pristaju na korištenje Internetske stranice u skladu s njima. Pravo korištenja Internetske stranice osobno je pravo Korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe, niti je bilo koji Korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe.

Cijene su izražene u eurima (EUR) i sadrže PDV, te vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupovine. Cijene na Internetskoj stranici mogu biti prikazane i u nekoliko svjetskih valuta, s time da je preračunati iznos informativan.

Pravni sporovi koji mogu nastati kao posljedica korištenja ove Internetske stranice (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ove Internetske stranice Korisnik pristaje na to da je bilo koji spor ili zahtjev proizašao iz ili koji je u vezi s ovim Uvjetima u nadležnosti suda u Zagrebu.

Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskoj stranici ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen zbog rutinskog održavanja Internetske stranice, kao i zbog drugih razloga za koje nije odgovoran pružatelj usluge.

Korisnik može svoje upite, komentare, prigovore i reklamacije poslati pismeno (poštom ili e-mailom), a pružatelj usluge poslat će pismeni odgovor (poštom ili e-mailom) u zakonskom roku.

Prihvaćanje Uvjeta

Korištenjem Internetske stranice ili korištenjem bilo kojeg dijela njezina sadržaja ili usluga, Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s ovim Uvjetima, kao i svim ostalim pravilima i uvjetima korištenja Internetske stranice i usluga koje se putem iste pružaju.

Ukoliko se Korisnik ne slaže s navedenim Uvjetima ili ako ima manje od 14 godina, upućuje ga se da dalje ne koristi Internetsku stranicu i usluge koje se putem iste pružaju.

Promjene Uvjeta i internet stranica

Pružatelj usluge zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta te takve promjene stupaju na snagu danom objave na Internetskoj stranici.

Stoga se savjetuje Korisnike da s vremena na vrijeme ponovno pročitaju informacije sadržane u Uvjetima, kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice ili bilo kojeg dijela njezina sadržaja ili usluga i nakon objave novih promijenjenih Uvjeta, podrazumijeva da Korisnik prihvaća te izmjene. Pružatelj usluge zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne najave, izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, što uključuje i Internetsku stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na promjenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje Internetske stranice.

Pružatelj usluge ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja Internetske stranice kako bi osigurao poštovanje ovih Uvjeta i pozitivnih zakonskih propisa.

Odgovornost

Korisnik ovu Internetsku stranicu koristi isključivo na svoju osobnu odgovornost.

Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je upoznat s činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole pružatelja usluge te prihvaća da isti nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na internetu.

Ni u kojem slučaju pružatelj usluge neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ove Internetske stranice, kao i za bilo kakva oštećenja opreme Korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ove Internetske stranice.

Korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i za drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ove Internetske stranice te s tim povezane troškove. Odgovornost Korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom.

Uz prethodno navedene uvjete, pružatelj usluge neće biti odgovoran, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo kakve pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost informacija koje se nalaze na ovoj Internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do Korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji proizlaze iz toga. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim pružatelja usluge, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ove Internetske stranice od strane Korisnika.

Korisnici ne smiju putem Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u primjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog prethodnog pismenog odobrenja pružatelja usluge, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga.

Korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke ili nekomercijalne promidžbe.

Korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Autorska prava

Internetska stranica privatno vlasništvo je Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ove Internetske stranice mora biti u skladu s ovim Uvjetima.

Svi materijali koji se nalaze na Internetskoj stranici ekskluzivno su pravo pružatelja usluge, ili se koriste uz odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu.

Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje ili mijenjanje na drugi način ove Internetske stranice bez izričitog odobrenja pružatelja usluge strogo je zabranjeno!

Kršenje ovih Uvjeta može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona počinitelja zbog povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Registracija Korisnika - Korisnički račun

Za korištenje pojedinih sadržaja i usluga na ovoj Internetskoj stranici Korisnik se mora prijaviti u sustav pomoću adrese e-pošte, lozinke (zaporke) ili drugih podataka koje će navesti u postupku registracije Korisnika.

U postupku registracije Korisnika i otvaranja Korisničkog računa pružatelj usluge od Korisnika će prikupljati određene osobne podatke koji podliježu zaštiti osobnih podataka Korisnika.

Korisnik je obvezan u postupku registracije i prilikom popunjavanja osobnog profila navesti točne, potpune i važeće podatke. U postupku registracije nije dopušteno korištenje imena, nadimaka i naziva koji su u vlasništvu trećih osoba, te podataka koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni za djecu i maloljetnike.

Nije dopušteno registriranje dvaju ili više korisničkih računa u korist jedne pravne ili fizičke osobe.

U slučaju kršenja ovih pravila pružatelj usluge ima pravo deaktivirati ili izbrisati Korisnički račun.

Aktivacijom korisničkog računa Korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti poduzete njegovim korištenjem na ovim Internetskim stranicama.

Pružatelj usluge zadržava pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti daljnjeg korištenja Korisničkog računa za koje je Korisnik registriran, a pritom ne mora Korisniku navesti razlog ukidanja ili uskraćivanja korištenja Korisničkog računa.

Zaštita osobnih podataka i sigurnost

Pružatelj usluge obvezuje se da neće zloupotrebljavati osobne podatke Korisnika.

Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Korisnika (primjerice ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja i sl.).

Pružatelj usluge obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima Korisnika na način da prikuplja samo osnovne podatke o Korisniku, a koji su nužni za ispunjenje obveza. Svi osobni podaci Korisnika strogo se čuvaju i transferirani su SSL (Secure Socket Layer) protokolom, te zbog toga ne mogu biti iskorišteni od strane trećih osoba.

Pružatelj usluge neće dostavljati niti razotkrivati osobne podatke Korisnika trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obveza.

U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka (npr. mjesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, Korisnik je dužan evidentirati promijenjene osobne podatke na Internetskoj stranici. U slučaju da Korisnik nije evidentirao promijenjene osobne podatke na Internetskoj stranici, pružatelj usluge ne odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu narudžbe, odnosno dostave.

Podatke koji se pristupom na internetsku stranicu automatski bilježe, a nisu osobni podaci (vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) pružatelj usluge ima pravo koristiti isključivo radi ocjene posjećenosti Internet stranica i radi poboljšanja njihovih sadržaja i funkcionalnosti.

Cookies („kolačići“) su informacije pohranjene na računalu Korisnika koje služe boljoj funkcionalnosti Internetske stranice. U standardnoj postavci, računalo Korisnika prihvaća cookiese, a ukoliko ih Korisnik želi isključiti, više mu neće biti dostupne opcije poput brzog odabira jednim klikom ili personalizirane početne stranice. Pružatelj usluge ne služi se cookiesima za pohranu osobnih podataka, stoga je privatnost Korisnika zajamčena.

Pružatelj usluge koristit će e-mail adresu Korisnika samo za postupak naručivanja i plaćanja na ovoj Internetskoj stranici.

Gore navedene odredbe o zaštiti osobnih podataka odnose se isključivo na Internetsku stranicu iz ovih Uvjeta.

Vrste i načini plaćanja

Kupovina na ovim Internet stranicama omogućena je putem kreditnih i debitnih bankovnih kartica:

Plaćanjem putem bankovnih kartica upravlja treća strana (Corvus Info d.o.o.) kroz uslugu Corvus Pay (usluga autorizacije i naplate kreditnih i debitnih bankovnih kartica putem interneta), a koja zaprima broj bankovne kartice i ostale podatke isključivo za identifikaciju i odobrenje transakcije.

http://www.corvuspay.hr/index.php

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

MasterCard® SecureCode™

Verified by VisaNaručivanje i kupovina ulaznica

Za naručivanje i kupovinu ulaznica putem ove Internetske stranice Korisnik prolazi sljedeće korake:

1. biranje vrste i količine ulaznica za određeni Park ili više Parkova

2. registracija (prijava) Korisnika

3. prosljeđivanje narudžbe (pregled svih podataka, zadnja kontrola, prihvaćanje Uvjeta i dr.)

4. potvrda primitka narudžbe od strane pružatelja usluge

5. plaćanje – biranje načina plaćanja i upisivanje podataka potrebnih za plaćanje (Corvus Pay)

6. potvrda o provedenom plaćanju (Corvus Pay)

7. potvrda kupovine i kreiranje računa za izvršenu kupovinu (pružatelj usluge distribucije i naplate).

Upiti, prigovori i reklamacije

Svi upiti i zahtjevi za dodatnim informacijama u vezi s internetskom stranicom PARKOVI HRVATSKE mogu se slati na e-mail: [email protected] .

Svi upiti, prigovori i reklamacije u vezi s korištenjem kupljenih ulaznica (radno vrijeme, znamenitosti, događanja i dr.) mogu se dobiti direktno kod Službe za posjetitelje Parka i/ili na službenim internetskim stranicama onog Parka za koji je ulaznica kupljena.

Svi upiti, prigovori i reklamacije u vezi s radom internetskih stranica za kupovinu i naplatu ulaznica mogu se slati na e-mail: [email protected] .

Osvježi sadržaj
vrh stranice