UVJETI PRODAJE I NAPLATE ULAZNICA ZA NACIONALNE PARKOVE I PARKOVE PRIRODE U HRVATSKOJ

Kupovina i plaćanje ulaznica putem internetske trgovine PARKOVI HRVATSKE (dalje u tekstu: Internetska stranica) moguća je samo za nacionalne parkove i parkove prirode (dalje u tekstu: Parkovi) s kojima je zaključen ugovor o distribuciji i naplati ulaznica putem Internetske stranice.
Uz ove Uvjete prodaje ulaznica za Parkove putem Internetske stranice u potpunosti se primjenjuju i Opći uvjeti korištenja internetske trgovine PARKOVI HRVATSKE.

Vrste ulaznica

Putem Internetske stranice Korisnici mogu kupiti standardne vrste ulaznica (jednodnevne i višednevne ulaznice) prema važećim cjenicima koji su određeni od strane pojedinog Parka.
Korisnik prilikom kupovine ulaznica na Internetskoj stranici odabire vrste i količine ulaznica koje želi kupiti.
Korištenje kupljene ulaznice podliježe uvjetima i načinu korištenja ulaznice pojedinog Parka (jednokratni/višekratni ulazak u jednom danu i sl.), a razdoblje korištenja ulaznice određeno je samom vrstom kupljene ulaznice (sezonska, predsezonska, izvansezonska, itd.).

Izdavanje računa

Uvođenjem zakona o fiskalizaciji ulaznica nema vrijednost računa, već se uz kupljenu ulaznicu izdaje račun. Račun i ulaznice bit će poslani na prijavljenu e-mail adresu Korisnika, a isti se mogu preuzeti i na korisničkim stranicama (korisničkom računu Korisnika).
Ukoliko Korisnik želi izdavanje R1 računa, Korisnik obavezno unosi podatke potrebne za izdavanje R1 računa prije same potvrde narudžbe i plaćanja. Korisnik odgovara za ispravnost svih unesenih podataka prilikom kupovine. Naknadne promjene nisu moguće.

Print@home ulaznice – preuzimanje i korištenje

Print@home je usluga ispisa ulaznice kupljene putem Internetske stranice (Print@home ulaznica).
Svaka Print@home ulaznica na sebi ima ispisan zasebni (jedinstveni) 1D bar kod.
Za svaku ulaznicu ispisuje se jedna Print@home ulaznica s jednim 1D bar kodom.
Po završenoj kupovini Korisnik je dužan ispisati kupljenu Print@home ulaznicu i ponijeti istu sa sobom prilikom dolaska u Park. Iznimno, u slučaju nemogućnosti ispisa Print@home ulaznice, Korisnik istu može predočiti putem pametnog mobilnog telefona.
Naknadni ispis Print@home ulaznice na prodajnim mjestima Parka nije moguć.

Prilikom dolaska u Park Korisnik je dužan očitati Print@home ulaznicu na uređajima za kontrolu ulaza u Park ili predočiti ulaznicu djelatniku Parka zaduženom za kontrolu ulaza u Park, kako bi se izvršila validacija i poništenje Print@home ulaznice.
Korisnik koji koristi ulaznicu za posebnu kategoriju posjetitelja, tj. ulaznicu s povlaštenom cijenom (dječje, studentske i druge ulaznice) dužan je djelatniku Parka zaduženom za kontrolu ulaza u Park predočiti valjanu ispravu kojom Korisnik dokazuje svoje pravo korištenja ulaznice s posebnom cijenom, odnosno ulaznice za posebnu kategoriju posjetitelja.

Zabranjeno je bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje ili mijenjanje Print@home ulaznice!

Ukoliko se pojavi duplikat Print@home ulaznice, pravo ulaza i valjanost ulaznice ostvaruje prva osoba koja takvu Print@home ulaznicu očita na uređajima za kontrolu ulaza ili predoči istu djelatniku Parka koji je zadužen za kontrolu ulaznica.
Korisnik je odgovoran za ispis i korištenje Print@home ulaznice koju će zaprimiti na prijavljenu e-mail adresu nakon završenog postupka kupovine putem Internetske stranice.
Parkovi nisu odgovorni u slučaju pojave duplikata Print@home ulaznice, kao i u slučaju bilo kojeg drugog načina zlouporabe izdane, naplaćene i isporučene Print@home ulaznice.
U slučaju prenošenja Print@home ulaznice s Korisnika (kupca) na treću osobu, ovi Uvjeti prenose se i primjenjuju na svakodobnog imatelja odnosne ulaznice. Korisnik je obvezan ukazati osobi kojoj prenosi ulaznicu na odredbe ovih Uvjeta.
Za sve dodatne informacije o Parku (radno vrijeme, znamenitosti, događanja i dr.) te o vrstama i načinu korištenja ulaznica, Korisnika se ovim putem upućuje na službene internetske stranice Parka.

Otkazivanje i/ili zamjena kupljenih ulaznica

Sve narudžbe i kupovine ulaznica putem Internetske stranice obvezujuće su i konačne, te se iste ne mogu otkazati, izmijeniti ili nadoplatiti za drugu vrstu ulaznica.
Svaka Print@home ulaznica kupljena putem Internetske stranice postaje važeća nakon završenog postupka kupovine, tj. poslane Potvrde o kupovini i izdanog računa.
Ukoliko se Print@home ulaznica ne iskoristi, nije moguće vratiti istu i ostvariti povrat novčanih sredstava.

Upiti, prigovori i reklamacije

Svi upiti i zahtjevi za dodatnim informacijama u vezi s internetskom stranicom PARKOVI HRVATSKE mogu se slati na e-mail: [email protected] .
Svi upiti, prigovori i reklamacije u vezi s korištenjem kupljenih ulaznica (radno vrijeme, znamenitosti, događanja i dr.) mogu se dobiti direktno kod Službe za posjetitelje Parka i/ili na službenim internetskim stranicama onog Parka za koji je ulaznica kupljena.

Svi upiti, prigovori i reklamacije u vezi s radom internetskih stranica za kupovinu i naplatu ulaznica mogu se slati na e-mail: [email protected] .

Osvježi sadržaj
vrh stranice